S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Hieronder leest u meer over de visie en missie van de s-Lim en haar strategie die als leidraad dient om het doel van een smart regio Limburg te verwezenlijken.

Visie en Missie

De missie van s-Lim is om:

Op een kostenefficiënte manier gemeenschappelijke systemen en diensten uit te werken en aan te bieden aan aangesloten steden en gemeentes op het vlak van innovatieve maar mature technologie en databeheer om daarmee tegemoet te komen aan de specifieke noden van zowel stedelijke als landelijke gemeentes. Daarbij staat de stads- en gemeenteklant centraal en wordt welvaart, welzijn en levenskwaliteit van de Limburgse bevolking bevorderd.

De visie van s-Lim luidt als volgt:

We begeleiden aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen. We bouwen aan een smart regio ecosysteem, waarbij we IoT (Internet of Things) systemen implementeren, data verzamelen en een dataplatform beheren dat data toegankelijk maakt voor het stedelijk en gemeentelijk beleid en voor private initiatieven waaruit oplossingen voor een aantrekkelijkere samenleving kunnen ontstaan.

We zijn specialisten op het vlak van databeheer en bieden data-analyse- diensten aan aangesloten steden en gemeentes aan.

Strategie

Het creëren, instandhouden en verder ontwikkelen van een slimme stad of regio is een cyclisch proces: eerst worden de noden en behoeften geïdentificeerd, vervolgens worden de mogelijke oplossingen bepaald en gerealiseerd. De realisaties worden dan geëvalueerd via analyse van verzamelde gegevens. Dankzij het aggregeren en analyseren van data kunnen nieuwe noden en toepassingen naar voren komen waardoor het proces opnieuw wordt hervat.

Een praktisch voorbeeld van de theorie? Bekijk onze use-cases.

Initiatiefnemers

Nuhma

Nuhma CVBA werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap en Limburg in het bijzonder.

Inter-Media

Inter-Media is een opdrachthoudende vereniging met als doel het voeren in opdracht van haar gemeenten-deelnemers van het beleid m.b.t. o.a. de distributie van informatie- en communicatiesignalen.

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Dashboard geeft dagelijkse inzichten

mei 2024 - Het lokaal bestuur van Lummen maakte de beleidskeuze om actief in te gaan zetten op sluikstorten en zwerfvuil. Daarbij doen ze beroep op s-Lim voor onder andere het gebruik van verplaatsbare camera’s, maar ook het inzichtelijk maken van de problematiek via het sluikstortdashboard dat in samenwerking met Limburg.net aan de lokale besturen in Limburg wordt aangeboden.

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Naar een slimme energietransitie

Aanbod elektriciteit + gas met datadiensten voor lokale besturen

april 2024 - Op nadrukkelijk aangeven van enkele lokale besturen, zetten we met s-Lim in om op korte termijn een aanbod binnen het thema energietransitie te ontwikkelen voor de lokale besturen.

Naar een slimme energietransitie

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

voor s-Lim

maart 2024 - Onze Raad van Bestuur keurde op woensdag 6 maart ‘24 de (her)verdeling van enkele bestuurdersrollen goed binnen de huidige samenstelling van de raad.

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera