Over s-Lim

S-Lim cvba (Smart Region Limburg) werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. S-Lim begeleidt de aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen.

Initiatiefnemers

Nuhmeris is actief in het domein van energie gerelateerde diensten en diensten en producten op vlak van informatica en communicatietechnologie. Nuhmeris is een dochtervennootschap van Nuhma CVBA.

Inter-Media is een opdrachthoudende vereniging met als doel het voeren in opdracht van haar gemeenten-deelnemers van het beleid m.b.t. o.a. de distributie van informatie- en communicatiesignalen.

Gezien de recente oprichting bevindt s-Lim cvba zich nog in een opstartfase. Daardoor wordt er ook nog gewerkt aan deze website.

Bijkomende inlichtingen betreffende het dossier “dynamisch verkeersmanagement”

U vindt geen aanbestedingsstukken op de website: alle stukken zijn te vinden of worden beschikbaar gesteld via e-notification. De recentste uploads vonden plaats op 12 en 13 september 2017. Het bestek zal ten laatste bij de uitnodiging tot inschrijving bekend gemaakt worden.