Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van s-Lim.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

De informatie op HTML op het internet wordt geleverd "zoals ze is". Het gebruik van de informatie op HTML op het internet en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt s-Lim geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze site.

Links naar internetsites van derden

Deze internetsite kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. s-Lim is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of gebruik van deze internetsites.

Cookieverklaring

1. Gebruik van cookies

Wij vinden het belangrijk om diensten op maat aan te bieden en uw gebruikerservaring te verbeteren. Hiervoor maakt s-Lim gebruik van ‘cookies’ en gelijkaardige technologieën die ons helpen het gebruik van de website te vergemakkelijken en de functionaliteit te verbeteren.

Met behulp van cookies worden bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld bij gebruik van de website, zoals het IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u een bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstfragmenten die door een website in de webbrowser worden opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel informatie over u te onthouden.  Door deze herkenning kan u bijvoorbeeld sneller en gemakkelijker op een website surfen. De cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat op het moment dat u de website opnieuw bezoekt, u bijvoorbeeld de te verkiezen taal niet nogmaals moet selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden (zogenaamde cookies van derden), bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website. Indien u niet wilt dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgelegd.

3. Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen via:

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. s-Lim doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

4. Soorten cookies

4.1. Hoe worden cookies opgeslagen

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdens uw sessie opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen, ook als u de browser of applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Ze blijven op uw apparaat bestaan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in de instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

4.2. Wie plaatst en beheert cookies?

First-party cookies

Directe of first-party cookies zijn cookies die s-Lim beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte website.

Third-party cookies

Indirecte cookies of third-party cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens bij uw bezoek aan de website naar derden verzonden worden. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies van sociale media of adverteerders zijn.

4.3. Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website en die niet altijd uitgeschakeld kunnen worden. Het is aangeraden om de cookies die uitgeschakeld zouden kunnen worden niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert en garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

  • het onthouden van uw inloggegevens
  • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
  • het waarborgen van de uniformiteit van de lay-out van de website

Performantie- en analysecookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Een voorbeeld van zulke cookies is Google Analytics.

4.4. S-Lim maakt gebruik van verschillende soorten cookies

Cookie Domein Beschrijving/Doel Duur
Google Analytics s-lim.be Het bezoekersaantal op de website volgen Max. 2 jaar
Application Insights s-lim.be Mogelijke fouten detecteren en de algemene prestatie van de website verbeteren 90 dagen
Googel Tag Manager s-lim.be Optimalisatie van de website door het gebruik van de website te analyseren Einde sessie
 

Over s-Lim

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Lees meer

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Dashboard geeft dagelijkse inzichten

mei 2024 - Het lokaal bestuur van Lummen maakte de beleidskeuze om actief in te gaan zetten op sluikstorten en zwerfvuil. Daarbij doen ze beroep op s-Lim voor onder andere het gebruik van verplaatsbare camera’s, maar ook het inzichtelijk maken van de problematiek via het sluikstortdashboard dat in samenwerking met Limburg.net aan de lokale besturen in Limburg wordt aangeboden.

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Naar een slimme energietransitie

Aanbod elektriciteit + gas met datadiensten voor lokale besturen

april 2024 - Op nadrukkelijk aangeven van enkele lokale besturen, zetten we met s-Lim in om op korte termijn een aanbod binnen het thema energietransitie te ontwikkelen voor de lokale besturen.

Naar een slimme energietransitie

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

voor s-Lim

maart 2024 - Onze Raad van Bestuur keurde op woensdag 6 maart ‘24 de (her)verdeling van enkele bestuurdersrollen goed binnen de huidige samenstelling van de raad.

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera