Slimme camera's in veertien Limburgse gemeenten
Leveranciers tonen hun kunnen in Genk

16 januari 2019 - Vijf bedrijven mochten gisteren op het Stadsplein in Genk tonen wat hun slimme camera's allemaal kunnen. Van de straatverlichting aansturen tot het op elkaar afstellen van verkeerslichten. Het aantal mogelijke toepassingen is groot. En dat is nodig ook, want veertien Limburgse gemeenten hebben zich intussen geëngageerd om zulke camera's te installeren.

De Limburgse gemeenten werken binnen de vereniging S-Lim sa­men om slimme technologie te im­plementeren. S-Lim heeft een aanbestedingsprocedure uitge­schreven voor de slimme came­ra's. Vijf bedrijven zijn geselec­teerd om deze systemen te leveren en te onderhouden. Ze kregen gis­teren op het Stadsplein in Genk de kans om te laten zien wat ze alle­maal in hun mars hebben.

 

"De informatie die je via een ca­mera kan verzamelen, kan je op veel verschillende vlakken gebrui­ken", zegt Jan Neyens van S-Lim. "In functie van de veiligheid, mo­biliteit, bij evenementen en als dienstverlening aan burgers en be­drijven. De software moet ook in­tergemeentelijk bruikbaar zijn. Dus via een centraal systeem over de gemeentegrenzen heen. Door slimme camera's kunnen orde­handhavers bijvoorbeeld heel snel een beeld krijgen van een bushok­je waarvan een raam is ingeslagen. De camera's kunnen de verkeers­drukte meten en die informatie ge­bruiken om het verkeer te sturen aan de hand van verkeerslichten. Ook de gewone automobilist kan daar wel bij varen. Wie na een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld naar huis wil vertrekken, maar geen zin heeft om een kwartier stil te staan op de parking, kan zich laten leiden door de camera's. Die kunnen dan laten weten wanneer je best vertrekt. Tijd dus om met vrienden nog even na te praten aan de toog. Met KRC Genk lo­pen trouwens gesprekken om het systeem daar uit te rollen."

 

Privacy

Veertien Limburgse gemeenten hebben zich inmiddels geënga­geerd om mee in het systeem te stappen. "Ze zullen allemaal be­schikken over een massa gege­vens", zegt Wim Dries, burge­meester van de stad Genk en voor­zitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. "Aan de hand daarvan kunnen ze het le­ven van hun inwoners verbeteren. Schoolomgevingen worden veili­ger, de verkeerscirculatie een stuk efficiënter, maar ook sluikstorten en vandalisme zullen afnemen. En de privacy? S-Lim is net opgericht om de gezamenlijke aankoop te organiseren en te zien dat alles binnen een juist wettelijk kader gebeurt."

 

Van de veertien gemeenten zijn er acht die al een afgewerkte con­ceptstudie achter de rug hebben en nu ook concreet aan de slag kunnen. Het gaat om As, Berin­gen, Genk, Kinrooi, Lommel, Maasmechelen, Peer en Tonge­ren. Bilzen, Bocholt, Houthalen-­Helchteren, Oudsbergen, Riemst en Zonhoven volgen later. Ook Heusden-Zolder en Maaseik heb­ben interesse.

 

In totaal komen er 250 camera's in de acht gemeenten met een afgewerkte conceptstudie. Honderd daarvan worden in Genk geïnstalleerd. " 55 in een eerste fase", zegt Jan Neyens van S-Lim. "Ze komen in het centrum, de Stalenstraat, de Venne­straat en op het terrein van La Biomista."

 

HBVL 16/1/2019

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera