s-Lim stelt volledig operationele en geijkte trajectcontroles ter beschikking voor een minimumtermijn van 6 jaar

december 2022 - Om de verkeersveiligheid in de steden en gemeenten te verhogen en de verkeersleefbaarheid te verbeteren, biedt s-Lim sinds enige tijd trajectcontroles aan. S-Lim gaat nu een stap verder in de ontzorging van steden en gemeenten en biedt deze oplossing ook als een end-to-end oplossing aan voor de lokale besturen, "Trajectcontrole as a service”.

Wat is Trajectcontrole as a Service?

De gemeente dient zelf geen investering in trajectcontroles te doen. S-Lim stelt de trajectcontrole ter beschikking tegen een jaarlijkse terugbetaling van de gemeente gedurende de termijn van de overeenkomst. Wat houdt dit s-Lim aanbod in?

 

Aanbod s-Lim hardware en software

  • Na opmaak van een conceptstudie zorgt s-Lim voor de volledige installatie en het onderhoud van de gehomologeerde en geijkte camera’s.
  • De koppeling met gangbare softwaretools zoals gebruikt door vaststellende ambtenaren van de politie wordt gerealiseerd. Door deze koppeling kan de politie de metingen valideren. De vaststellingen die uiteindelijk in aanmerking komen voor GAS 5 kunnen vervolgens overgemaakt worden aan de GAS-ambtenaar van de gemeente.
  • Het Intouch GAS platform wordt geïnstalleerd zodat de sanctionerende GAS ambtenaar de overtredingen verder kan verwerken. Deze software koppelt de nummerplaat aan een adres en maakt de GAS-boete samen met de brief op volgens de look & feel van de gemeente zodat deze meteen verstuurd kunnen worden.
  • De koppeling met het lokale/federale AMS.

Termijn

De overeenkomst van deze service loopt voor een termijn van 6 jaar en kan nadien 2 maal verlengd worden voor telkens 2 jaar .

Business model

Hardware en software zoals hierboven beschreven worden door s-Lim geprefinancierd. De terugbetaling door de gemeente gebeurt transparant vanuit een gedeelte van de opbrengsten van de boetes gedurende de termijn van de overeenkomst.

Voor de vergoeding van de vaste kosten is jaarlijks één en hetzelfde bedrag vastgelegd gedurende de termijn van de overeenkomst. Indien dit bedrag binnen het jaar terugbetaald is vanuit de boetes, zijn de overige opbrengsten voor dat lopende jaar voor de gemeenten. Bij onvoldoende inkomsten vanuit de boetes na 1 jaar vult de gemeente met eigen middelen het resterende bedrag aan.

Wat de variabele kosten betreft, betaalt de gemeente een kleine bijdrage per vaststelling gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst.

Onderstaande grafieken illustreren deze balans van de inkomsten uit boetes ten opzichte van de kosten op het eind van een kalenderjaar.

                    

In beide grafieken stelt de blauwe balk het bedrag van de geïnde boetes gedurende een jaar voor. De oranje balken geven de vergoedingen aan s-Lim weer voor de variabele en de vaste kosten.

Grafiek 1: 25 overtredingen/dag 

Hier toont de groene balk het deel dat overblijft voor de gemeente nadat de vergoeding voor dat jaar terugbetaald werd d.m.v. de geïnde boetes.

Uit deze grafiek blijkt dat bij een trajectcontrole met een behoorlijk aantal snelheidsovertredingen een zeer groot deel van de geïnde boetes bij de lokale overheid blijft.

Grafiek 2: 3 overtredingen/dag 

Deze grafiek toont dat bij 3 lichte snelheidsovertredingen per dag de inkomsten van de boetes niet volstaan om de variabele en vaste kosten van s-Lim te dekken.

Hier zal de gemeente deze kosten zelf moeten financieren.

Het kantelmoment tussen beide grafieken bevindt zich rond 5 overtredingen per dag.

 

Waarom s-Lim TaaS?

Aangezien dit business model gebaseerd is op een vaste vergoeding per jaar en niet op het aantal te innen boetes, worden geen vereisten naar de gemeente opgelegd aangaande de keuze van trajecten, het minimum aantal verwerkte vaststellingen of de weginrichting.

De gemeente bepaalt volledig zelf de trajecten om zo in eerste instantie het verhogen van de verkeersveiligheid te bewerkstelligen.

Afhankelijk van het gekozen traject zal de gemeente met dit model zelf inkomsten kunnen genereren bij een groot aantal overtredingen of kiest ze er voor om bij onvoldoende geïnde boetes het resterende bedrag met eigen middelen terug te betalen.

Om de noodzaak van inzet van trajectcontroles te kunnen staven, biedt s-Lim op korte termijn een connectie met de data van verkeersongevallen aan.

 

Overweeg je als gemeente om op dit aanbod in te gaan of wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact op via info@s-lim.be.

 

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera