S-Lim neemt drempels weg voor slimme mobiliteit
Uitbouw tot een slimme regio Limburg start met aanbod voor slim verkeersmanagement

Onder de koepel van s-Lim cvba werken de 44 Limburgse steden en gemeenten samen om Limburg te laten evolueren naar een slimme regio. Het doel van deze “smart region” is de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen. Dit gebeurt via technologische en softwarematige toepassingen in allerlei domeinen. Het eerste concrete voorbeeld hiervan is het slim beheer van verkeer. S-Lim gunde een eerste aanbesteding rond dit thema aan Be-Mobile en ENGIE Fabricom en staat zo klaar om oplossingen op maat aan te bieden aan de aangesloten gemeenten.

Één van de grootste samenwerkingsverbanden in Europa

Smart cities zijn inmiddels een bekend fenomeen. Maar de uitdagingen en noden van de burgers stoppen niet aan de stadsgrenzen. In Limburg kiezen de steden en gemeenten voor een gezamenlijke aanpak om de hele regio om te vormen naar een smart region. Dit maakt van s-Lim meteen één van de grootste samenwerkingsverbanden in Europa.

“Het samenwerkingsmodel brengt tal van voordelen met zich mee, complexe procedures zoals een studiefase en aanbesteding dienen nu maar één keer te gebeuren. Waar de Limburgse gemeenten deze projecten vroeger individueel aanpakten, gebeurt dit nu collectief via s-Lim. Dit is niet alleen eenvoudiger maar ook goedkoper, dat is voordelig voor de gemeenten en haar burgers.” aldus Jan Neyens, directeur s-Lim. “Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de drempels verlaagd worden voor kleinere steden en gemeenten, zowel financieel als op vlak van expertise.”

Tenslotte kunnen expertise en ervaringen gedeeld worden over de gemeentegrenzen heen. S-Lim zal een weelde van data en API’s (Application Programming Interface is een gestandaardiseerde manier om verschillende applicaties met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen) ter beschikking stellen aan derden. Op die manier kunnen start-ups en bedrijven voortbouwen op de assets van s-Lim om zelf innovatieve toepassingen op de markt te brengen. Dit alles met de nodige aandacht voor privacy en veiligheid van data. Dit resulteert in veel ruimte voor innovatie, en daar worden alle Limburgers uiteindelijk beter van.

Slim verkeersmanagement als eerste s-Lim-project

In april werd voor het eerst echt vorm gegeven aan de ambitie om van Limburg een slimme regio te maken. Jan Neyens, directeur s-Lim, licht toe: “Het dossier slim verkeersmanagement werd na een aanbestedingsprocedure gegund aan de tijdelijke handelsvennootschap tussen Be-Mobile en ENGIE Fabricom. Het aanbod bestaat uit een waaier aan toepassingen, software en diensten. De aangesloten gemeenten - klein, middelgroot en groot - van s-Lim kunnen hieruit à-la-carte kiezen, op basis van hun specifieke noden.”

Een voorbeeld van de toepassingen in het aanbod zijn parkeersensoren. Via het “Shop&Go” concept kan dit enerzijds bijdragen tot een hogere rotatie op de parkeerplaatsen voor de deur van de handelaars. Anderzijds kunnen de parkeersensoren gekoppeld worden aan een verkeersgeleidingssysteem, zodat wagens efficiënter naar vrije parkeerplaatsen worden geleid.

Ook mobiliteitsanalyses op basis van “floating car data” van de hele provincie, behoren tot de mogelijkheden. “Floating car data zijn een verzameling van geanonimiseerde verkeersgegevens gebaseerd op positiegegevens uit apps van voertuigen.”, aldus Co-CEO Philip Taillieu van Be-Mobile. “Deze gegevens brengen inzicht in filevorming, herkomst-bestemming en sluipverkeer. Dit stelt gemeenten in staat om de infrastructuur aan te passen of men kan het verkeer efficiënter begeleiden via applicaties op de smartphone  en vaste of tijdelijke schermen, bijvoorbeeld tijdens specifieke evenementen.”

Aangesloten gemeenten worden uitgenodigd

Om het mobiliteitsaanbod aan de Limburgse gemeentes voor te stellen, organiseert S-Lim op 26 april het ‘S-Lim-me Mobiliteitsevent’. Hier zullen verschillende sprekers een inkijk geven in de innovatieve diensten en producten die S-Lim in de toekomst verder kan uitwerken en aanbieden. Geïnteresseerde gemeenten kunnen deze diensten en toepassingen dan aankopen en lokaal implementeren.

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera