Hasselt zet als eerste slimme camera’s in tegen sluipverkeer

20 februari 2020 - s-Lim start een proefproject met slimme camera's in Hasselt om oplossingen te bieden voor de problematiek van sluipverkeer. Bij positieve evaluatie van dit project kan deze innovatieve technologie in de hele Limburgse regio ingevoerd worden.

Hierover verscheen onderstaand artikel in Het Belang van Limburg.

Hasselt wil sluipverkeer bannen met de hulp van slimme ANPR-camera’s. Na de Krokusvakantie start in de Herkkantstraat in Stevoort een proefproject.

Het proefproject in Stevoort loopt in samenwerking met S-Lim, de organisatie die technologie inzet om van Limburg een ‘slimme regio’ te maken. Het gebruik van ANPR-camera’s om sluipverkeer te detecteren is nieuw in Vlaanderen. “We willen slimme middelen inzetten om de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). 

ANPR-camera’s of slimme camera’s maken gebruik van optische tekenherkenning om nummerplaten van voertuigen te kunnen aflezen. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) koppelt de tekens op de nummerplaat aan databases van voertuigen, zodat de bestuurder makkelijk kan worden geïdentificeerd. “Verschillende buurten in Hasselt krijgen dagelijks af te rekenen met sluipverkeer, zelfs straten waar alleen plaatselijk verkeer is toegelaten”, zegt Marc Schepers. “Maar we slagen er niet in om dat sluipverkeer goed te detecteren. Hetzelfde geldt ook voor snelheidsovertredingen in woonwijken. Met het systeem dat we nu gaan testen, moet dat wel lukken en kunnen we overtreders beteugelen.”

Ontradend effect

“Op basis van de camerabeelden kunnen bestuurders dus worden beboet wanneer ze doorrijden op plekken waar toegang voorbehouden is voor plaatselijk verkeer. Vanaf 2022 kunnen steden en gemeenten ook een GAS-boete opleggen voor snelheidsovertredingen. Maar zover hoeft het niet te komen. Het plaatsen van camera’s zal op zich al een sterk ontradend effect hebben”, zegt Schepers. “Hoe minder boetes we moeten innen, hoe beter. Hoe dan ook, als de test voorspoedig verloopt, zullen we met behulp van slimme technologie sluipverkeer en overdreven snelheid efficiënt kunnen aanpakken en zo de veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen, en daar gaat het om.”

Begin maart worden in de Stevoortse Herkkantstraat, flink geplaagd door sluipverkeer, enkele ANPR-camera’s geplaatst voor dit proefproject. “In een eerste fase wordt geteld hoeveel fietsers, wagens en grote voertuigen door de straat rijden en wordt gemeten hoe lang ze over dat traject doen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of voertuigen in overtreding zijn en om hoeveel voertuigen het gaat. Vanuit die analyse kunnen we diverse mogelijke oplossingen uitwerken. Zo kunnen we het doorrijden vertragen door middel van een verkeerslicht of het beperken van de toegang tot straten. Als de resultaten positief zijn, zullen we deze technologie ook elders in Hasselt stapsgewijs invoeren.”

Hasselt is een van de eerste steden in Vlaanderen die met deze vooruitstrevende technologie aan de slag gaat. S-Lim plant ook vergelijkbare proefprojecten in Tongeren en Genk.

Bron: Het Belang van Limburg

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera